بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/29
کل خالص ارزش دارائی ها 86,406,075,332 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,471,092 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,471,092 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,488,621 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 58,736

صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/16

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

موسسه اعتباري ملل

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا وليدي، مسعود بهمني راد، سعيد جعفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها