بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/29
کل خالص ارزش دارائی ها 170,135,161,992 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,544,647 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,544,647 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,565,685 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 66,860

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان یکم ملل

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/16

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

موسسه اعتباري ملل

مدیران سرمایه گذاری:

چيچك نوري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها