بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/04
کل خالص ارزش دارائی ها 173,119,144,653 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,085,421 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,085,421 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,102,051 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 83,014

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان یکم ملل

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/16

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

موسسه اعتباري ملل

مدیران سرمایه گذاری:

چيچك نوري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها