بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/25
کل خالص ارزش دارائی ها 229,837,291,702 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,366,001 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,362,905 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,399,981 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 68,282

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان یکم ملل

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/16

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

موسسه اعتباري ملل

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني، پوريا تسليميان، قاسم عاشوري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها