امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان یکم ملل در تاریخ 1390/03/17 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر کارمزد مدیر 13971011
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 14 مهر 1397
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 23 تیر 1397
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 24 آبان1391
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 22 مرداد 1391
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 23 بهمن 1390
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/11/04
1392/10/18
امید نامه توس
تغییر هزینه حسابرس مجمع مورخ 1396/07/11